Model subskrypcyjny („pay-per-use”)

HAL APS Cloud Platform

Max 3000 obiektów APS*
PLN150
PLN 119
97
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer 4vCore @2GHz, RAM 8 GB, Dysk 100 GB HDD - Cloud VPS Standard
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
3.000

HAL APS Cloud Platform

Max 10.000 obiektów APS*
PLN200
PLN 149
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer 8vCore @2GHz, RAM 16 GB, Dysk 150 GB HDD - Cloud VPS Professional
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
10.000

HAL APS Cloud Platform

Max 20.000 obiektów APS*
PLN250
PLN 199
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer 8vCore @2GHz, RAM 16 GB, Dysk 150 GB HDD - Cloud VPS Professional
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
20.000

HAL APS Cloud Platform

Max 50.000 obiektów APS*
PLN300
PLN 249
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer dedykowany - 2 x Intel® Xeon® E5-2620, 6 Core @ 2,0 GHz, 32 GB DDR3, 2x 120 GB SSD 2x 2 TB SAS
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
50.000

HAL APS Cloud Platform

Max 100.000 obiektów APS*
PLN350
PLN 299
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer dedykowany - Intel® Xeon® E3-1270 v6, 4 Core @ 3,8/4,2 GHz, 64 GB DDR4, 2x 960 GB SSD
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
100.000

HAL APS Cloud Platform

Powyżej 100.000 obiektów APS*
PLN500
PLN 399 Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer dedykowany - sizing serwera wymaga estymacji ilości obiektów
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
No Limit

Licencje w modelu klasycznym (on Premise)

HAL APS - OnPremise

Pakiet podstawowy 10.000 obiektów APS*
Opłata jednorazowa
 • Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta
 • Jednorazowe udzielenie licencji
 • Pakiet podstawowy 10.000 obiektów APS*
 • Maintenance 20% wartości licencji rocznie
 • Parametry SLA - definiowalny
10.000

HAL APS - OnPremise

Rozszerzenie licencji o dodatkowe 10.000 obiektów APS*
Opłata jednorazowa
 • Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta
 • Jednorazowe udzielenie licencji
 • Pakiet dodatkowych 10.000 obiektów APS*
 • Maintenance 20% wartości licencji rocznie
 • Parametry SLA - definiowalny
Plus 10.000

HAL APS - OnPremise

Bez limitu obiektów APS*
Opłata jednorazowa
 • Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta
 • Jednorazowe udzielenie licencji
 • Pakiet No Limit
 • Maintenance 20% wartości licencji rocznie
 • Parametry SLA - definiowalny
No Limit

Oferty specjalne

HAL APS
Comarch ERP XL
Plug & Play

Pakiet dla 10.000 obiektów APS*
OnPremise
Dostępne także w modelu pay-per-use
 • Prekonfigurowany interfejs dwustronny
 • Prekonfigurowany interfejs z HAL MES
 • Plug & Play - uruchomienie w 24h
 • Wymaga tylko jednej licencji Comarch ERP XL Produkcja
 • Pakiet wdrożeniowy - 50 MD z upustem 10%
 • SLA**** Pakiet Standard
Promocja

HAL APS
Microsoft D365 / Dynamics AX
Fast Track

Pakiet dla 10.000 obiektów APS*
OnPremise
dostępny także w modelu pay-per-use
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu standardowego
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu z MES
 • Uruchomienie HAL APS w 24h
 • Pakiet na analizę wdrożeniową z upustem 25%
 • Pakiet wdrożeniowy 100 MD z upustem 25%
 • Pakiet usług eksperckich z upustem 25%
 • SLA**** - Pakiet Standard
Promocja

HAL APS
SAP S/4 HANA
Fast Track

Pakiet dla 10.000 obiektów APS*
OnPremise
dostępny także w modelu pay-per-use
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu standardowego
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu z MES
 • Uruchomienie HAL APS w 24h
 • Pakiet na analizę wdrożeniową z upustem 25%
 • Pakiet wdrożeniowy 100MD z upustem 25%
 • Pakiet usług eksperckich z upustem 25%
 • SLA**** - Pakiet Standard
Promocja
Obiekt APS* – obiekty bazodanowe których wykorzystanie jest podstawą do weryfikacji opłaty miesięcznej. Liczba obiektów nie jest blokowana. Dzięki temu użytkownik może dowolnie symulować harmonogram produkcji i jego horyzont. Obiekty APS: zakłady (metryka: ilość), wydziały (metryka: ilość), kalendarze (metryka: ilość), kalendarze dynamiczne tworzone na diagramie Gantta (metryka: ilość), pojedyncze zasoby (metryka: ilość), zasoby wsadowe (metryka: ilość), gniazda produkcyjne (metryka: ilość),  pozycja magazynowa (metryka: ilość), linie zleceń sprzedaży (metryka: ilość & status), operacje technologiczne (metryka: ilość & data), linie zapotrzebowań zakupu (metryka: ilość & data), BOM (metryka: ilość), technologia (metryka: ilość), macierz przezbrojeń (metryka: ilość), użytkownicy (metryka: ilość). W nawiasach podano metryki sprawdzania wykorzystania Obiektów APS.

Metryka ilość – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych;
Metryka ilość & status – oznacza ilość obiektów przechowywanych w bazie danych w statusie: N (ang. New – nowy), P (ang. Planned – zaharmonogramowany), R (ang. Release – uwolniony do produkcji);
Metryka ilość & data – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych licząc od godziny 00:00 dnia teraźniejszego do ostatniego obiektu w przyszłości.
Instalacja i konfiguracja** – czynność jednorazowa dotycząca technicznego przygotowania środowiska serwerowego do pracy w chmurze. Zrealizowana usługa zapewnia dostęp do oprogramowania HAL APS w wersji standardowej z wykorzystaniem przeglądarki Google Chrome. Przedstawione parametry serwera należy traktować jako konfigurację podobną nie gorszą niż. Faktyczne parametry serwera zależą od dostępności dzierżawionych serwerów fizycznych lub wirtualnych u dostawcy usług internetowych.  Konfiguracja i instalacja interfejsów z systemami ERP, MES, CMMS, HR, WMS są przedmiotem usług wdrożeniowych.
Fakturowanie miesięczne –   opłaty są naliczane z góry za miesiąc.Kalkulacja opłaty za Okres Rozliczeniowy obliczana jest według następującej reguły:
Opłata = Ilość * Oz
Opłata – opłata za Okres Rozliczeniowy
Ilość – ilość dni kalendarzowych w miesiącu w okresie rozliczeniowym
Oz – opłata dzienna wynikająca z zamówionego Wariantu Usługi
Miesięczne przekroczenie liczby przetwarzanych obiektów APS –   w przypadku przekroczenia liczby przetwarzanych obiektów w danym miesiącu, zostanie wystawiona faktura dodatkowa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego wg następującej formuły:
Opłata dodatkowa = Ilość * (Orz – Oz)
Ilość – ilość dni kalendarzowych w miesiącu w okresie rozliczeniowym
Orz – opłata dzienna wynikająca z faktycznie wykorzystywanego Wariantu Usługi
Oz – opłata dzienna wynikająca z zamówionego Wariantu Usługi
 
Biling –   użytkownik ma dostęp do swojego konta bilingowego i może śledzić na bieżąco wykorzystanie obiektów APS, płatności, dane teleadresowe, dane do faktury.
Serwer –   serwer jest wyskalowany na ruch związany z obsługą ilości obiektów APS. W okresie trwania umowy istnieje możliwość zmiany parametrów serwera. Zmiana taka jest związana z poniesieniem przez klienta dodatkowej opłaty, oraz czasowego braku dostępu do HAL APS na czas niezbędny do reinstalacji nowego środowiska i przeniesienia danych.
Czas trwania umowy*** –   umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Jeżeli klient nie wypowie umowy na 30 dni kalendarzowych przed datą jej zakończenia, umowa zostaje automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy. W przypadku wzrostu cen usług internetowych i wzrostu płac w branży IT opłata miesięczna w kolejnym roku może wzrosnąć. O planowanym wzroście cen klient zostanie poinformowany na 35 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem drogą elektroniczną.
SLA **** –   (ang. Service Level Agreement) warunki serwisu. Podstawowa administracja usługami w Cloudzie. 
Pakiet SLA
Czas reakcji
Czas Obejścia
Czas Usunięcia awarii
Czas usunięcia błędu
Czas usunięcia usterki
Pakiet Standard
60 min
brak
14 dni
30 dni roboczych
60 dni roboczych
Pakiet Business
15 min
2 dni robocze
4 dni roboczych
14 dni roboczych
30 dni roboczych
Pakiet Business Premium
5 min
4 godziny
1 dzień roboczy
7 dni roboczych
14 dni roboczych
Pakiet Just in Time Business
1 min
1 godzina
4 godziny
2 dni robocze
7 dni roboczych
Licencje OnPremise –   zakup licencji OnPremise (w modelu tradycyjnym) odbywa się na zasadach określonych w umowie licencyjnej. 

Dowiedz się więcej

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, chętnie odpowiemy na Twoje pytania
wpChatIcon
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski