Model subskrypcyjny („pay-per-use”)

HAL APS Cloud Platform

Max 3000 obiektów APS*
PLN150
PLN 119
97
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer 4vCore @2GHz, RAM 8 GB, Dysk 100 GB HDD - Cloud VPS Standard
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
3.000

HAL APS Cloud Platform

Max 10.000 obiektów APS*
PLN200
PLN 149
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer 8vCore @2GHz, RAM 16 GB, Dysk 150 GB HDD - Cloud VPS Professional
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
10.000

HAL APS Cloud Platform

Max 20.000 obiektów APS*
PLN250
PLN 199
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer 8vCore @2GHz, RAM 16 GB, Dysk 150 GB HDD - Cloud VPS Professional
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
20.000

HAL APS Cloud Platform

Max 50.000 obiektów APS*
PLN300
PLN 249
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer dedykowany - 2 x Intel® Xeon® E5-2620, 6 Core @ 2,0 GHz, 32 GB DDR3, 2x 120 GB SSD 2x 2 TB SAS
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
50.000

HAL APS Cloud Platform

Max 100.000 obiektów APS*
PLN350
PLN 299
99
Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer dedykowany - Intel® Xeon® E3-1270 v6, 4 Core @ 3,8/4,2 GHz, 64 GB DDR4, 2x 960 GB SSD
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
100.000

HAL APS Cloud Platform

Powyżej 100.000 obiektów APS*
PLN500
PLN 399 Opłata dzienna
 • Instalacja i konfiguracja**
 • Serwer dedykowany - sizing serwera wymaga estymacji ilości obiektów
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Dowolna liczba zakładów produkcyjnych
 • Dowolna liczba kooperantów w łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie miesięczne - usługa (SaaS)
 • Umowa 12 miesięcy***
 • SLA**** – ciągłość działania usługi 97% w skali miesiąca kalendarzowego
No Limit

Licencje w modelu klasycznym (on Premise)

HAL APS - OnPremise

Pakiet podstawowy 10.000 obiektów APS*
Opłata jednorazowa
 • Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta
 • Jednorazowe udzielenie licencji
 • Pakiet podstawowy 10.000 obiektów APS*
 • Maintenance 20% wartości licencji rocznie
 • Parametry SLA - definiowalny
10.000

HAL APS - OnPremise

Rozszerzenie licencji o dodatkowe 10.000 obiektów APS*
Opłata jednorazowa
 • Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta
 • Jednorazowe udzielenie licencji
 • Pakiet dodatkowych 10.000 obiektów APS*
 • Maintenance 20% wartości licencji rocznie
 • Parametry SLA - definiowalny
Plus 10.000

HAL APS - OnPremise

Bez limitu obiektów APS*
Opłata jednorazowa
 • Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta
 • Jednorazowe udzielenie licencji
 • Pakiet No Limit
 • Maintenance 20% wartości licencji rocznie
 • Parametry SLA - definiowalny
No Limit

Oferty specjalne

HAL APS
Comarch ERP XL
Plug & Play

Pakiet dla 10.000 obiektów APS*
OnPremise
Dostępne także w modelu pay-per-use
 • Prekonfigurowany interfejs dwustronny
 • Prekonfigurowany interfejs z HAL MES
 • Plug & Play - uruchomienie w 24h
 • Wymaga tylko jednej licencji Comarch ERP XL Produkcja
 • Pakiet wdrożeniowy - 50 MD z upustem 10%
 • SLA**** Pakiet Standard
Promocja

HAL APS
Microsoft D365 / Dynamics AX
Fast Track

Pakiet dla 10.000 obiektów APS*
OnPremise
dostępny także w modelu pay-per-use
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu standardowego
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu z MES
 • Uruchomienie HAL APS w 24h
 • Pakiet na analizę wdrożeniową z upustem 25%
 • Pakiet wdrożeniowy 100 MD z upustem 25%
 • Pakiet usług eksperckich z upustem 25%
 • SLA**** - Pakiet Standard
Promocja

HAL APS
SAP S/4 HANA
Fast Track

Pakiet dla 10.000 obiektów APS*
OnPremise
dostępny także w modelu pay-per-use
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu standardowego
 • Pakiet na dostosowanie interfejsu z MES
 • Uruchomienie HAL APS w 24h
 • Pakiet na analizę wdrożeniową z upustem 25%
 • Pakiet wdrożeniowy 100MD z upustem 25%
 • Pakiet usług eksperckich z upustem 25%
 • SLA**** - Pakiet Standard
Promocja
Obiekt APS* – obiekty bazodanowe których wykorzystanie jest podstawą do weryfikacji opłaty miesięcznej. Liczba obiektów nie jest blokowana. Dzięki temu użytkownik może dowolnie symulować harmonogram produkcji i jego horyzont. Obiekty APS: zakłady (metryka: ilość), wydziały (metryka: ilość), kalendarze (metryka: ilość), kalendarze dynamiczne tworzone na diagramie Gantta (metryka: ilość), pojedyncze zasoby (metryka: ilość), zasoby wsadowe (metryka: ilość), gniazda produkcyjne (metryka: ilość),  pozycja magazynowa (metryka: ilość), linie zleceń sprzedaży (metryka: ilość & status), operacje technologiczne (metryka: ilość & data), linie zapotrzebowań zakupu (metryka: ilość & data), BOM (metryka: ilość), technologia (metryka: ilość), macierz przezbrojeń (metryka: ilość), użytkownicy (metryka: ilość). W nawiasach podano metryki sprawdzania wykorzystania Obiektów APS.

Metryka ilość – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych;
Metryka ilość & status – oznacza ilość obiektów przechowywanych w bazie danych w statusie: N (ang. New – nowy), P (ang. Planned – zaharmonogramowany), R (ang. Release – uwolniony do produkcji);
Metryka ilość & data – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych licząc od godziny 00:00 dnia teraźniejszego do ostatniego obiektu w przyszłości.
Instalacja i konfiguracja** – czynność jednorazowa dotycząca technicznego przygotowania środowiska serwerowego do pracy w chmurze. Zrealizowana usługa zapewnia dostęp do oprogramowania HAL APS w wersji standardowej z wykorzystaniem przeglądarki Google Chrome. Przedstawione parametry serwera należy traktować jako konfigurację podobną nie gorszą niż. Faktyczne parametry serwera zależą od dostępności dzierżawionych serwerów fizycznych lub wirtualnych u dostawcy usług internetowych.  Konfiguracja i instalacja interfejsów z systemami ERP, MES, CMMS, HR, WMS są przedmiotem usług wdrożeniowych.
Fakturowanie miesięczne –   opłaty są naliczane z góry za miesiąc.Kalkulacja opłaty za Okres Rozliczeniowy obliczana jest według następującej reguły:
Opłata = Ilość * Oz
Opłata – opłata za Okres Rozliczeniowy
Ilość – ilość dni kalendarzowych w miesiącu w okresie rozliczeniowym
Oz – opłata dzienna wynikająca z zamówionego Wariantu Usługi
Miesięczne przekroczenie liczby przetwarzanych obiektów APS –   w przypadku przekroczenia liczby przetwarzanych obiektów w danym miesiącu, zostanie wystawiona faktura dodatkowa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego wg następującej formuły:
Opłata dodatkowa = Ilość * (Orz – Oz)
Ilość – ilość dni kalendarzowych w miesiącu w okresie rozliczeniowym
Orz – opłata dzienna wynikająca z faktycznie wykorzystywanego Wariantu Usługi
Oz – opłata dzienna wynikająca z zamówionego Wariantu Usługi
 
Biling –   użytkownik ma dostęp do swojego konta bilingowego i może śledzić na bieżąco wykorzystanie obiektów APS, płatności, dane teleadresowe, dane do faktury.
Serwer –   serwer jest wyskalowany na ruch związany z obsługą ilości obiektów APS. W okresie trwania umowy istnieje możliwość zmiany parametrów serwera. Zmiana taka jest związana z poniesieniem przez klienta dodatkowej opłaty, oraz czasowego braku dostępu do HAL APS na czas niezbędny do reinstalacji nowego środowiska i przeniesienia danych.
Czas trwania umowy*** –   umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Jeżeli klient nie wypowie umowy na 30 dni kalendarzowych przed datą jej zakończenia, umowa zostaje automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy. W przypadku wzrostu cen usług internetowych i wzrostu płac w branży IT opłata miesięczna w kolejnym roku może wzrosnąć. O planowanym wzroście cen klient zostanie poinformowany na 35 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem drogą elektroniczną.
SLA **** –   (ang. Service Level Agreement) warunki serwisu. Podstawowa administracja usługami w Cloudzie. 
Pakiet Standardowyczas reakcji 1 godzina w dzień roboczy. Czas usunięcia awarii w funkcjonowaniu HAL APS w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Czas usunięcia błędu w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Czas usunięcia usterki w czasie nie dłuższy niż 60 dni roboczych. 
Pakiet Business – czas reakcji 1 godzina w dzień roboczy. Czas usunięcia awarii w funkcjonowaniu HAL APS w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Czas organizacji rozwiązania zastępczego – obejścia (Bypass) w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Czas usunięcia błędu w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Czas usunięcia usterki w czasie nie dłuższy niż 30 dni roboczych.
Pakiet Business Premium – czas reakcji 15 minut w dzień roboczy. Czas usunięcia awarii w funkcjonowaniu HAL APS w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. Czas organizacji rozwiązania zastępczego – obejścia (Bypass) w czasie nie dłuższym niż 4 godziny w dzień roboczy. Czas usunięcia błędu w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Czas usunięcia usterki w czasie nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
Pakiet Just in Time Business – czas reakcji 1 minuta w dzień roboczy. Czas usunięcia awarii w funkcjonowaniu HAL APS w czasie nie dłuższym niż 4 godziny w dzień roboczy. Czas organizacji rozwiązania zastępczego – obejścia (Bypass) w czasie nie dłuższym niż 1 godzina w dzień roboczy. Czas usunięcia błędu w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Czas usunięcia usterki w czasie nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
 
Licencje OnPremise –   zakup licencji OnPremise (w modelu tradycyjnym) odbywa się na zasadach określonych w umowie licencyjnej. 

Dowiedz się więcej

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, chętnie odpowiemy na Twoje pytania
wpChatIcon
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski