Najczęściej zadawane pytania

Usługa Cloud realizowana jest na serwerach umieszczonych na serwerach firm specjalizujących się w hostingu np. home.pl. Nie musisz się troszczyć o administracje serwerem, oprogramowaniem systemowym, o archiwizację danych, aktualizację i zabezpieczenia. Sam możesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez zastosowanie dodatkowego szyfrowania SSL, czy Anty DDOS.

Usługa On Premise realizowana jest na serwerach klienta. Ty administrujesz wszystkim.

Usługa jest bezpieczna. Za jej bezpieczeństwo odpowiada usługodawca cloud’owy home, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud itp.

W ramach świadczenia usługi maintenance klient ma dostęp do nowych wersji oprogramowania, stabilnych i wersji beta. Na życzenie klienta możemy dokonać aktualizacji wersji HAL APS zdalnie, w oparciu o kanał szyfrowany lub nieszyfrowany. Aktualizacja wersji jest możliwa tylko w przypadku wykupionej usługi maintenance. Jeżeli życzeniem klienta jest aby usługa podniesienia była zrealizowana w siedzibie firmy w takim przypadku usługa jest płatna dodatkowo (koszty delegacji oraz koszt usługi).

O ile strony nie ustalą inaczej, wersja jest podnoszona automatycznie, o czym klient zostanie poinformowany.

Nie. HAL APS pomimo iż jest otwarty na wymianę danych z dowolnym systemem ERP, zakłada także tryb pracy w którym dane o zamówieniach klientów, o BOM, o technologiach, maszynach, gniazdach itp. są wprowadzane ręcznie do systemu tak aby umożliwić pracę tym wszystkim którzy mają systemy ERP z bardzo niskiej półki lub w ogóle go nie mają.

Tak, istnieje predefiniowany interfejs do oprogramowania Comarch ERP XL.

Tak. Wymiana danych z dużym systemem ERP zawsze wymaga precyzyjnego określenia jakiego rodzaju dane chcemy wymieniać, jak często i po której stronie jest master data.  Jesteśmy na to w pełni przygotowani.

Tak, jednak aby administrować usługą musimy otrzymać dostęp do zasobów – szyfrowany lub nie, oraz zapoznać się z polityką bezpieczeństwa.

Certyfikat SSL jest standardem szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL daje gwarancję bezpiecznych połączeń i zapewnia poufność transmisji danych.

Anty DDOS jest usługą mającą na celu zabezpieczenie przed atakami DDOS. Ataki typu DDoS są obecnie najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem dla firm działających w sieci, a ich konsekwencje sięgają dalej niż tylko IT, ponieważ powodują realne, mierzalne straty finansowe i wizerunkowe. Ataki tego typu ciągle ewoluują i stają się coraz bardziej precyzyjne. Ich celem jest zużycie wszystkich dostępnych zasobów infrastruktury sieciowej lub łącza internetowego.

Maintenance jest usługą świadczona na rzeczy klientów korzystających z oprogramowania HAL APS w modelu on Premise. Zapewnia ona dostęp do najnowszych wersji oprogramowania HAL APS, dostęp do wsparcia technicznego, możliwość zgłaszania błędów, dostęp do poprawionych wersji oprogramowania.

Nie, wybierając usługę Cloud HAL APS nie ponosisz kosztów rocznej opłaty maintenance’owej.

Aby korzystać z usługi Cloud HAL APS świadczonej w modelu Software as a Service, musisz zawrzeć umowę na minimum 12 miesięcy. W pierwszym dniu roboczym miesiąca otrzymasz fakturę VAT (płatną z dołu) za korzystanie z usług w miesiącu poprzednim. Wartość netto na fakturze zostanie wyliczona jako ilość dni roboczych w miesiącu pomnożona razy opłata dzienna.

W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającej 5 dni kalendarzowych świadczenie usług może zostać wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Tak, jednak preferowaną drogą jest droga elektroniczna. W przypadku faktury papierowej koszt jej dostarczenia jest powiększony o 20 PLN.

Nie. Jeżeli nie zostanie ona wypowiedziana najpóźniej na 14 dni roboczych przed upływem daty jej obowiązywania, zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok.

Tak, umowę można zawrzeć na 24 lub 36 miesięcy. 

Tak, umowę można rozwiązać w dowolnym czasie, z dnia na dzień. Jednak w takim przypadku klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami które zostały poniesione lub poniesienie ich jest nieuchronne takimi jak np. 12 miesięczny koszt operatora chmury, jednorazowe koszty instalacji i konfiguracji które zostały rozłożone proporcjonalnie. Rozliczenie końcowe uwzględnia musi uwzględniać fakt utraty zniżek i promocji.

Tak. W przypadku korzystania z platformy Amazon Web Service opłata jest nieco wyższa.

Tak. W przypadku korzystania z platformy Azure opłata jest nieco wyższa.

Tak. W przypadku korzystania z platformy Google Cloud opłata jest nieco wyższa.

W cenie nie ma:

  • kosztów wdrożenia,
  • kosztów szkoleń,
  • kosztów usług programistycznych związanych z rozszerzeniem wersji standardowej oprogramowania
  • kosztów interfejsów do nieobsługiwanych systemów ERP, MES, WMS itp.
  • kosztów utrzymania dodatków programistycznych
  • kosztów delegacji

Tak, jednak zalecamy odbycie chociażby podstawowych szkoleń.

Tak. Wymaga to jednak ustalenie precyzyjnych warunków świadczenia takich usług – SLA.

Zgłoszenia od klientów podlegają klasyfikacji. Większość zgłoszeń trafiających do serwisu nie jest klasyfikowanych jako błąd. Zastosowane algorytmy są bardzo skomplikowane i czasami wymagają głębszego wytłumaczenia jak działają. Jeżeli zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako błąd pracujemy nad jego rozwiązaniem tak szybko jak to możliwe.

Aby mieć wpływ na rozwój produktu należy zapisać się do programu “The future is today”.

wpChatIcon
pl_PLPolski