Payments based on your usage
Many ways to have your own HAL
HAL APS Cloud Platform
Choose the plan that's right for you
Pick variant
Fill up form and find right offer for your company
Płacisz proporcjonalnie do wykorzystania obiektów APS

Mały płaci mniej, większy więcej. To najbardziej elastyczny system licencyjny jaki można sobie wyobrazić.

W każdym momencie może zobaczyć jakie jest obecnie wykorzystanie obiektów. Wystarczy zalogować się i przejść do historii zużycia.

Ile obiektów potrzebujesz
Mała fabryka

Małe fabryki z reguły wykorzystują kilka lub kilkanaście tysięcy obiektów. Rzadko więcej.

Duża fabryka

Duże fabryki charakteryzuje kilkaset stanowisk produkcyjnych, kilkaset lub kilka tysięcy pracowników bezpośrednio produkcyjnych, skomplikowane konstrukcyjnie produkty. Z reguły organizacje tego typu wykorzystują 250.000 do 1 mln obiektów.

Średnia fabryki

Średnie przedsiębiorstwa posiadają z reguły mniej niż 100 stanowisk produkcyjnych, kilkuset pracowników produkcyjnych. Liczba wykorzystywanych obiektów z reguły mieści się w przedziale do 100.000.

Bardzo duża fabryka

Organizacje tego typu z reguły konsumują pomiędzy 500.000 obiektów, a kilka milionów.

Szczegóły bilingu
Biling

Użytkownik ma dostęp do swojego konta bilingowego i może śledzić na bieżąco wykorzystanie obiektów APS, płatności, dane teleadresowe, dane do faktury.

Obiekt APS

Obiekt APS* – obiekty bazodanowe których wykorzystanie jest podstawą do weryfikacji opłaty miesięcznej. Liczba obiektów nie jest blokowana, pomimo że wykupiłeś mniejszy pakiet. Dzięki temu użytkownik może dowolnie symulować harmonogram produkcji i jego horyzont.

Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja – czynność jednorazowa dotycząca technicznego przygotowania środowiska serwerowego do pracy w chmurze. Zrealizowana usługa zapewnia dostęp do oprogramowania HAL APS w wersji standardowej z wykorzystaniem przeglądarki Google Chrome.

Server

Serwer jest wyskalowany na ruch związany z obsługą ilości obiektów APS. W okresie trwania umowy istnieje możliwość zmiany parametrów serwera.

Fakturowanie miesięczne

Fakturowanie miesięczne – opłaty są naliczane z góry za miesiąc.Kalkulacja opłaty za Okres Rozliczeniowy obliczana jest według następującej reguły:

Opłata = Ilość * Oz

Opłata – opłata za Okres Rozliczeniowy

Ilość – ilość dni kalendarzowych w miesiącu w okresie rozliczeniowym

Oz – opłata dzienna wynikająca z zamówionego Wariantu Usługi

Metryka licencyjna

Metryka ilość – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych;

Metryka ilość & status – oznacza ilość obiektów przechowywanych w bazie danych w statusie: N (ang. New – nowy), P (ang. Planned – zaharmonogramowany), R (ang. Release – uwolniony do produkcji);

Metryka ilość & data – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych licząc od godziny 00:00 dnia teraźniejszego do ostatniego obiektu w przyszłości.

Czas trwania umowy

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Jeżeli klient nie wypowie umowy na 30 dni kalendarzowych przed datą jej zakończenia, umowa zostaje automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy.

Przekroczenie liczby obiektów APS

W przypadku przekroczenia liczby przetwarzanych obiektów w danym miesiącu, zostanie wystawiona faktura dodatkowa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego wg następującej formuły:

Opłata dodatkowa = Ilość * (Orz – Oz)

Ilość – ilość dni kalendarzowych w miesiącu w okresie rozliczeniowym

Orz – opłata dzienna wynikająca z faktycznie wykorzystywanego Wariantu Usługi

Oz – opłata dzienna wynikająca z zamówionego Wariantu Usługi

Zamów APS'a
Wypełnij formularz!
1
Dane Zamawiającego
2
Konfiguracja usługi
3
Zamawiam

1. Wypełnij formularz rejestracyjny.

2. Klikając przycisk Zamawiam składasz zamówienie. To wszystko z Twojej strony.

3. My go weryfikujemy.

4. Przyjęcie przez nas zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

5. Dołoży wszelkich starań, aby przyjęcie zamówienia na świadczenie Usługi nastąpiło nie później niż w terminie trzech dni roboczych licząc od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

6. W cenie usługi Cloud HAL APS nie jest zawarty koszt wdrożenia.

7. W cenie usługi jest zawarty dostęp do funkcjonalności standardowej.

8. W ramach Usługi Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi: dostępu do aplikacji HAL APS, przechowywania danych przetwarzanych przez Klienta w Chmurze Obliczeniowej, wymiany danych; świadczenia usług wsparcia technicznego wg wykupionego pakietu SLA.