Przetestujmy wykonywalność pomysłu
Proof of concept
Udowodnimy możliwość realizacji pomysłu oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów biznesowych

Proof of Concept jest to krótkookresowe przedsięwzięcie, którego celem jest wykazanie słuszności zastosowania danego pomysłu biznesowego w konkretnej firmie. W tym celu HOST Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację PoC musi udowodnić możliwość realizacji tego pomysłu oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów biznesowych. Powiedz nam co chcesz osiągnąć, a my powiemy Ci, co musisz spełnić od strony narzędzi informatycznych, przygotowania lub weryfikacji danych, transferu wiedzy i zmian organizacyjnych.

Im większa skala projektu i jego docelowego zaawansowania, tym bardziej wzrasta chęć sprawdzenia, czy rozwiązanie, które ma zostać wdrożone, ostatecznie będzie spełniać założone cele. Realizacje typu PoC to najczęściej zawężone do mniejszego obszaru, pilotażowe wersje projektu, które mają pokazać możliwości i korzyści przyszłego wdrożenia. PoC jest więc z założenia krótkookresowym przedsięwzięciem z własnym planem, harmonogramem i budżetem, często poprzedzającym długoterminową współpracę.​

Zgłoś zainteresowanie PoC
Skontaktuj się z nami!
1
Podaj dane podstawowe
2
Zdefiniuj swoje cele
3
Dodaj coś od siebie